Política de privacitat

FINALITAT DE LES DADES RECAPTADES i CONSENTIMENT AL TRACTAMENT

 Conforme al previst al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), s'informa a l'USUARI que, mitjançant els formularis de venda, es recapten dades, que s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat de contestar les seves peticions, gestionar reserves i compres de serveis propis, tals com: inscripcions a rutes guiades o cursos, enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que Muntanya i Natura entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d'emplenament obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.
 Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L'acceptació de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert amb la marcació de la casella destinada a tals efectes, s'entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ

Muntanya i Natura compleix amb les directrius del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGDP) 2016/679 d’abril del 2016 i altra normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.
 Així mateix, Muntanya i Natura informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
 En compliment de l'establert en la RGPD, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Muntanya i Natura i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat de ser informat, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Muntanya i Natura.
En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l'apartat “Exercici de Drets ARCOPOL”.

EXERCICI DE DRETS ARCOPOL: Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat, dret a l'Oblit i Limitació 

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la web https://muntanyainatura.loriun.com directament, per correu electrònic o presencialment, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat, dret a l'oblit i limitació del tractament,  respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Muntanya i Natura amb la referencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a través del correu electrònic: [email protected]